Chinese (Traditional) English Japanese

酢老爺蜜釀工坊

雪山山脈水源釀造的純天然蜂蜜發酵基醋,以「雙層 三階多菌相發酵工法」保留多種益菌群,素材皆源自 於本土。 推薦:客製化伴手禮品、手工醋DIY體驗。 

姓名: 
吳珮榛
行動: 
0911-324573
電話: 
03-9225226
03-9223696
地址: 
宜蘭縣員山鄉湖東村茄苳路3號
Address: 
No.3, Jiadong Rd., Yuanshan Township, Yilan County 264, Taiwan (R.O.C.)
緯度: 
24.745878
經度: 
121.708776